Baltarusiško intelektualinio folkloro motyvais

Esu gražiai aš iš trijų sveikųjų skaičių teigiamų sudėtas,
O panorėjęs atsirasčiau iš kitų trijų skirtingų, teigiamų, sveikų.
O jūs bent mano vardą švelnų paminėkit,
Juk aš pats pirmas (bernas) tarp visų tokių.

По мотивам белорусского интеллектуального фольклора

Из натуральных, разных и троих слагаемых я вам предстану,
Понравившись могу возникнуть из совсем других различных и троих.
Вы можете назвать меня, я скромный малый,
Короче, самый первый среди них.

On the motifs of the Byelorussian intellectual folklore

You get me adding three, completely different and natural components.
If summands’re bad – displace them all but sum the same must be!
You proudly may pronounce my name avoiding any bitter comments:
For I’m the very first among all such – and this is great – do you agree?

One thought on “Baltarusiško intelektualinio folkloro motyvais

  1. Bandom padaryti kažką labai mažo. Pirmų šešių skaičių suma yra 1+2+3+4+5+6 = 21. Ieškomas skaičius turėtų būti lygus pusei to, tačiau 10,5 netinka. Pabandykite vienetu didesnę sumą: 1+2+3+4+5+7 = 22. Ar tinka 11? Taip, nes 11 = 1+3+7 = 2+4+5.
    Atsakymas: vienuolika.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s