ZIGMAS BITINAS IR KASPARO MAIŠAS

Vieną kartą, kai Zigmas Bitinas dar buvo nenusakomai jauno amžiaus, bet jau stalą praaugęs, bet dar Mato Udrio nepažinojo, pas jį buvo užėjęs dar toks trečias jo draugelis, dabar jau niekas nebenustatys, katras. Tik aišku, kad tai nebuvo Rytis Kazimieras, nes jis Zigmo Bitino orbitoje atsirado vėliau. Tačiau stenkimės laikytis fabulos ir pasakoti dar ir kitas esmines tų žymių įvykių apystovas. Tos kitos apystovos buvo tokios, kad Zigmas Bitinas tikrai ten buvo, kad ta diena, kai jis ten buvo, buvo labai karšta, dar buvo atdaras langas ir didžiulis didžiulis iš protėvių paveldėtas didžiulis kvadratinis ąžuolinis stalas.
Staiga viskas suzvimbė ir į virtuvę įskrido didžiulis būrys dar kitaip tikrų bitinų ir sutūpė ant stalo, dar niekam nespėjus pagalvoti, ką čia toliau dėsis. Bitinai juk įvairius darbus dirba, labai pasistengus galima ir įkandžio prisiprašyti, jeigu imsi labai reikštis ar galūnėmis mojuoti.
Bet viskas buvo labai ramu, bitinai sutūpė ant stalo taip tvarkingai, lyg jie būtų ką nors girdėję apie romėnų legionus. Jie sutūpė taip tvarkingai – tą dieną pilnomis eilėmis po 45 bitinus kiekvienoje eilėje. Tas Zigmo draugas nežinojo, kad tie bitinai yra Zigmo draugai, galima būtų sakyti, kad jie yra Zigmo gamtagyviniai kolegos, trumpiau, zvimbuoliai. Kitą dieną visi tie patys Zigmo gamtagyviniai kolegos zvimbuoliai vėl atskrido, tik dabar jau sutūpė vėl pilnomis eilėmis po 36zvimbuolius kiekvienoje eilėje. Ir dar kažkada tie visi ir ne kiti skrajūnėliai zvimbuoliai vėl atskrido, jau trečią kartą ir vėl sutūpė pilnomis eilėmis – dabar po jau po 20.
Jeigu ten būtų buvęs Eimantas, tai jis kaip mat būtų sugalvojęs uždavinį, kiek mažiausiai zvimbuolių turi būti Zigmo Bitino gamtagyviniai kolegos, kad jie galėtų padaryti taip, kaip anas pulkelis kad padarė, būtent sutūpė pilnomis eilėmis ir po 45, ir po 36, ir net po 20 bitinų. Tai būtų Balbieriškio profiliuoto aritmetinio lopšelio lygio uždavinys ir jo atsakymas yra toks: kad mažiausias toks skaičius yra 180. Aišku, kad 180 tikrai rikiuojasi į 4 pilnas eiles po 45 bitinus, aišku, kad jis rikiuojasi ir į 5 pilnas eiles po 36 bitinus, ir jau visų aiškiausia yra tai, kad iš 180 bitinų puikiausiai išeina ir 9 pilnos eilės po 20 bitinėlių kiekvienoje. Kiek mažiau, nors irgi labai stipriai aišku, kad tas 180 yra ir pats mažiausias toks skaičius, kuris sugeba rikiuotis pilnomis eilėmis ir po 20, ir po 36, ir net po 45. Kad tuo galutinai įsitikintume, gana pavardinti pirmuosius 20-ties kartotinius ir palaukti tokio, kuris tuo pačiu metu yra ir dar ir 36 bei 45 kartotinis. 20-ties kartotiniai, rašant juos iš eilės, yra pats 20, toliau 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 ir taip dar toliau. Matome, kad tie iki 180 einantieji ankstesnieji, arba mažesni 20 kartotiniai 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 tam dalykui netinka, tai todėl 180 tikrai yra pats mažiausias iš visų tokių jų visų trijų kartotinių. Kiti tinkami Zigmo Bitino bitinų zvimbuolių skaičiai, kurie rikiuojasi pilnomis eilėmis ir po 20, ir po 36, ir po 45 jau būtų skaičiaus 180 kartotiniai – taigi 360, 540, 720, 900 ir taip dar toliau.
Taip Zigmas Bitinas nejučia pamėgo skaičių 180, o per jį – nepastebimai ir kitus aritmetinius menus – tik duok, būdavo, jam ką paspręsti. Labai greitai gyvus bitinus pakeitė ne tokie gyvi svareliai, bet aitra narstyti, rikiuoti ir perstatinėti viską, kas tik po ranka pakliūna, bet tik kad išliko, bet ir tapo visa nugalinčia aistra.
Skaitytojas be vargo atseks to pirmojo rimtesnio bitinų pasiskraidymo uždavinio pėdsakus, kad ir tokiame uždavinyje, kurį Zigmas vieną gražią dieną narstė su savo kaimynais, klasiokais ir bet kuriais kitais giliai ką nors suprantančiais, taigi dvasiškai jam labai artimais žmonėmis.
Štai to kito uždavinio sąlyga, kur skaitytojas vėl susitinka ir su skaičiumi 4, ir su skaičiumi 5, ir su skaičiumi 9.
Kaip juokavo Milda:
-Jeigu viskam būtų Kasparo valia, tai tas uždavinys skambėtų taip: „Aš turiu prisirinkęs oi didelį maišą svarelių, apie kuriuos niekam nieko nešneku, bet nors aš ir nieko niekam nesakau, bet uždavinių telepatė Aistė, manau, kad vis tiek žino, o jeigu ir nežino, tai nujaučia, kad aš, išpylęs ant stalo visą tą savo svarelių maišą, tikrai pajėgčiau juos visus suskirstyti ir į 4, ir į 5, ir net į 9 vienodo svorio krūveles“.
Atsirado abejojančių, ar tai tikrai taip, kilo kalbos, buvo pakviestas Justas su Ryčiu Kazimieru galutiniam išsiaiškinimui ir jie abu po 2 valandų ramių ir audringų kalbų su Kasparu grįžo linksėdami galvas, kad taip tikrai yra:
-Prisiekiame ir garantuojame, kad visi Kasparo maišo svareliai tikrai leidžiasi grupuojami į 4, ir į 5, ir į 9 vienodo svorio dalis.
Aurimas, kuris iki šiol tylėjo, ėmė ir pajuokavo:
– Tai gal tiek žinant jau galima būtų pasakyti, kiek apskritai svarelių yra tame išpampusiame Kasparo maiše.
Į tą klausimą atsiliepęs Jonas nežymiai patempta lūpa pasakė, jog aišku, kad ne. Nes tų svarelių gali būti vos ne kiek tik nori ir gal net galėtų būti beveik be galo daug – norts tiek joks maišas „nepatemps“.
Visi pasijuokė ir iš neturėjimo labai ką veikti ėmė spėlioti, kokie ten įdomesni svarelių rinkiniai galėtų būti tame kone bedugniame – bet visada profilaktiškai užrištame – atsargiojo Kasparo maiše.
Pirmiausiai apie Kasparo maišą pajuokavo Milda, kuri pasakė, kad gal jis ten turi 180 vieno cento monetų – ir tada viskas būtų labai gerai – nei tos 180 vienodų monetų nei sveria per daug, nei ten dar apie ką nors daugiau galvoti būtina, o ir susidėlioja jos labai gerai: išeina ir 4 vienodo svorio krūvelės po 45 monetas, ir 5 vienodo svorio krūvelės po 36 monetas, ir 9 vienodo svorio krūvelės imant po 20 tų vienacenčių monetų. Matas Udris nieko ir vėl nepasakė, nors ir vėl, kaip visada, su pirmaisiais visada viską suprato. O kone pirmas jis suprato tai, kad ne šiaip sau 180 yra bendras mažiausias ne tik skaičių 20, 36 ir 45, bet taip pat ir skaičių 4, 5 ir 9 kartotinis. Todėl jeigu Kasparo maiše tikrai būtų 180 vieno cento monetų, tai jis tikrai viską panorėjęs išdėliotų taip, kaip čia kad buvo išguldyta. Viskas tikrai taip, kaip reikia.
Staiga tada Tomas ėmė ir pasakė, kad na kad jau 180-ties vienodų svoriukų, tai to pas Kasparą tikrai nėra, nes ir monotonijos jis nemėgsta, ir, apskritai, kai jis vieną kartą ėjo pro Kasparą ir jo maišą, tai kažkaip rado progą tą jo maišą šiek tiek apčiupinėti, liaudiškai sakant, pamaigyti. Apčiupinėjęs pamaigęs jis suprato, kad svareliai Kasparo maiše tikrai nėra visi vienodi. Tai išgirdęs Aurimas su Aiste pasakė, kad tada tų svarelių, matyt, yra mažiau. Ir turbūt gerokai mažiau.
Tuojau pat buvo pasiūlytas gerokai mažesnio svarelių skaičiaus rinkinys, susidedantis jau tik iš 35 svarelių, sveriančių po 5 gramus ir dar 5 svarelių, sveriančių tik po 1 gramą. Tada viskas gerai susidėlioja ir į 9 dalis po 20, ir į 5 dalis po 36 (tada reikia imti 5 vienodus rinkinius, kurių kiekviename yra 7 svareliai po 5 gramus ir dar vienas svarelis po 1 gramą. Susidėlioja viskas be vargo ir į 4 vienodo svorio dalis po 45 gramus kiekvienoje dalyje.
Sulig tuo žingsniu jie iš karto svarelių skaičių sumažino labai ženkliai: nuo pradinių 180 iki 40-ties, vadinasi, labai ženkliai. Zigmas Bitinas, iš kurio vaikystės ir kilo šis mūsų uždavinys, kaip mat įrodė, kaip giliai ir jis yra įmirkęs į tos rūšies uždavinius: visi nustėro, kai jis mestelėjo, kad jis panorėjęs mokėtų išsisukti ir su 16 svarelių. Jie su nepatikliais veidais nejučia atsigręžė į jį, o jis, priėjęs prie lentos, lyg niekur nieko, užrašė:
4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20.
Eimantas matė, kad čia viskas gerai, nes jei reikės 9 „komplektų“ po 20, tai tada viskas galės būti taip:
5 + 5 + 5 + 5, 4 + 16, 4 + 16, 4 + 16, 4+16, 20, 20, 20, 20.
Kai reikės 5 komplektų po 36, tai tada bus galima rodyti tokius derinukus:
4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5, 16 + 20, 16 + 20, 16 + 20.
Na, o kai paprašys 4 komplektų po 45, tai tada bus rodoma tokie „išraitymai“
4 + 5 + 16 + 20, 4 + 5 + 16 + 20, 4 + 5 + 16 + 20, 4 + 5 + 16 + 20.
Didelei nuostabai būtų galima pridurti, kad jie įsismaginę rikiuoti po truputėlį ėmė pamiršti pradinį Kasparo maišą, nes visą jų mokslinį smalsumą galutinai patraukė gerokai įdomesnis jau grynai teorinis klausimas:
kiek mažiausiai svarelių reikia turėti, kad būtų galima apskritai įvykdyti tą užduotį.
Jie ir nepastebėjo (ir nesistebėjo), kaip įėjusi mokytoja pasidžiaugė:
-Oi, kaip gerai, kad Jūs, kaip visada, patys suradote tą patį įdomiausią klausimą, kylantį iš Kasparo maišo gelmių esybės:
Kiek mažiausiai svarelių galėtų būti Kasparo maiše, kad vienaip skirstant tuos pačius svarelius būtų galima sudaryti 4 vienodo svorio rinkinius, dar kitaip skirstant – ir 5, o dar kitaip, dabar jau trečiaip, – net ir 9 vienodo svorio rinkinius.
-Oi, jaučia mano širdis, kad mes čia be kokių nors subtilių samprotavimų, tų vadinamųjų teorinių įrodinėjimų, tikrai neišsiversime, neišgyvensime, vienu žodžiu, niekaip neišsisuksime – pasakė Milda. Juk mums tikrai reikės kažkada imti įrodinėti, kad su mažiau svarelių – tai nė pro kur!
Taigi – dar kartą – klausiame, kiek mažiausiai svarelių gali būti tame, jau pusiau legendiniame, Kasparo maiše?