Vieno mokytojo jubiliejinė minklė

Išėjo Tėvelis išminties,
Išėjo Motinėlė išminties,
Išėjo Tėvelis, išėjo Motinėlė,
Išėjo visi vaikai išminties.

Prisipildė Tėvelis išminties,
Prisipildė Motinėlė išminties,
Prisipildė Tėvelis, prisipildė Motinėlė,
Prisipildys visi vaikai išminties.

Nebėr, kur dėt Tėveliui išminties,
Nebėr, kur dėt Motulei išminties,
Nebėr, kur dėt Tėveliui, nebėr, kur dėt Motulei,
Tuoj nebus, kur dėt ir vaikam išminties.

Tai iš kur toks pilnas Tėvas išminties?
Tai iš kur pilna Motulė išminties?
Iš kur pilnas tas Tėvelis, dar pilnesnė Motinėlė,
Ir iš kur išeis pilni per amžius vaikai išminties?

Minklės įminimo ieškokite pačiame pirmame stulpelyje.
Neleidžiama nei pridėti, nei atimti nė vienos tos stulpelio raidės.

2 thoughts on “Vieno mokytojo jubiliejinė minklė

  1. Dr. J. J. Mačys (teatleidžia man gero skonio žinovai už vardo minėjimą) nebūtų patenkintas šia užduotimi, nes klausimas nėra itin konkrečiai suformuluotas 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s