Кто я?

(Dar viena versija, papildyta)

Ну, не делюсь я на одиннадцать, да хоть ты тресни
Единой ноты ты не выкинешь из этой залихватской песни.
Да и меняя цифру ты мою, какую хошь, одну, любую,
Услышишь неизбежно заново oпять мелодию такую.

Ankstesnė versija

Красив и ненагляден я, но мне сердечно ненавистен
Дележ нацело на одиннадцать частей, он мной вообще освистан:
Вы можете менять одну цифирь мою по вашему капризу,
Но и возникшее число повторит вам всегда начальную репризу.

(Kas aš?

Esu kuklus, tačiau man baisiai gelia širdį,
Kai ji grasinimus susidorot tegirdi:
Suplėšyti į gabalus – vienuolika lygių dalių –
Mane ketina! Ir po to aš sveikas likti negaliu.
Dar iki tol sau vieną skaitmenį aš pasikeisti spėčiau,
Bet ir tada po išpuolio išnešti SVEIKO kailio negalėčiau.

Laisvas A. Noviko vertimas)

Vieno mokytojo jubiliejinė minklė

Išėjo Tėvelis išminties,
Išėjo Motinėlė išminties,
Išėjo Tėvelis, išėjo Motinėlė,
Išėjo visi vaikai išminties.

Prisipildė Tėvelis išminties,
Prisipildė Motinėlė išminties,
Prisipildė Tėvelis, prisipildė Motinėlė,
Prisipildys visi vaikai išminties.

Nebėr, kur dėt Tėveliui išminties,
Nebėr, kur dėt Motulei išminties,
Nebėr, kur dėt Tėveliui, nebėr, kur dėt Motulei,
Tuoj nebus, kur dėt ir vaikam išminties.

Tai iš kur toks pilnas Tėvas išminties?
Tai iš kur pilna Motulė išminties?
Iš kur pilnas tas Tėvelis, dar pilnesnė Motinėlė,
Ir iš kur išeis pilni per amžius vaikai išminties?

Minklės įminimo ieškokite pačiame pirmame stulpelyje.
Neleidžiama nei pridėti, nei atimti nė vienos tos stulpelio raidės.

Damos ir epigramos

Iš Mindaugo Peleckio (pa)skaitinių “Literatūra ir menas”, 2009-05-29, 15 puslapis, POKALBIAI SU ALGIMANTU ČEKUOLIU. Parengė Loreta Paškevičienė.-V: Alma littera. 2009.Viena A. Čekuolio vieta, ištraukta iš recenzijos: “Paišomoji “širdelė”- ne kas kita, kaip moteriško užpakaliuko “portretas” (p.228).

Paskaitai – ir gera daros,
Ir net nesutikti noris:
Tuojau bus Kuolys tik kuolas,
Algimantas – vien Čekuolis.