Jurgitai M.

Prezidentūros stalas ir trečias Niutono dėsnis

Kai Jurgita stovėjo prie stalo,
Buvo stalas prie pat idealo.

Vėjas ir Alvitas

Vėjas gena posmą šitą
Pro Alvitą pas Jurgitą.

Slapukai debesėliai

Debesėliai yrėsi per tyrą giedrą dangų,
Nešdamies jos profilį pasauliui brangų.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s